Čo vlastne znamená AMICA BOTANICA? Alebo moja cesta k prirodzenosti.

Vo svojom živote som sa mnohokrát hanbila za svoje telo a neprejavovala mu dostatočnú lásku. Nemala ho rada, rovnako ako seba. Neverila si, necítila sa dosť dobrá, uprednostňovala potreby druhých pred vlastnými, chovala sa tak, aby sa druhí cítili príjemne na úkor vlastnej prirodzenosti a potrieb.

Koncom roka 2013 sa však niečo prelomilo a ja som nasledovala svoje volanie. Začala som navštevovať prvé semináre osobného rozvoja. Za pomoci vzdelávacích seminárov a programov ( Ženy ženám, Femina Fusion, kineziológia, Lilia- Cesty k ženské podstatě, Cyklická žena, rodinné konštelácie, Štyri dohody, kraniosakrálna terapia…) som pomaly odstraňovala zo svojho života obavy, predsudky, obrany a s nimi prebytočné kilá.

Učila sa, že som dokonalá presne taká, ako som bola stvorená. Nebol a nie je to ľahký proces, najväčšou prekážkou si je človek sám. Cesta znovunájdenia, tak u mňa stále trvá. Je v nej však viac okamžikov šťastia, uvedomenia, sebalásky a túžby odovzdať poznané ďalej.

Uvodna fotka

 

Ďalšiu veľkú lekciu som dostala zásluhou zotrvávania v komplikovaných vzťahoch, čo ma doviedlo po niekoľkých rokoch k psychickému aj telesnému vyčerpaniu a depresii. Táto skúsenosť mi ukázala a stále ma školí, aké dôležité je mať na prvom mieste seba, aby sme dokázali žiť spokojný život.

Skupinová psychoterapia ma naučila začať robiť rozhodnutia, všímať si svoju krehkosť, prejavovať svoj názor ale zároveň byť vnímavá k ostatným, ktorí to môžu mať inak ako ja. Prebudila vo mne chuť ukázať kým som, čo robím a aké sú moje talenty a vášne.

Prečo o tom píšem? Pretože toto všetko predchádzalo a viedlo k vytvoreniu tejto stránky. Trvalo skoro dva roky kým uzrela svetlo sveta. Bol to však dôležitý čas, počas ktorého sa kryštalizovalo aj moje podnikanie. Zistila som, že dôležité okamihy alebo chvíle, ktoré ma tešili sa veľakrát odohrávali v prírode.

Začala som si tiež všímať, že aj moje tvorenie je o prírodných materiáloch, neutrálnych farbách, harmónii medzi nimi a že je pre mňa dôležitý ich súlad.

rastlinka

 

Preto som sa rozhodla pre názov AMICA BOTANICA. Tieto dve  latinské slová (LÁSKAVÁ (vľúdna) PRÍRODA (veda o rastlinách) symbolizujú to, čo je mi blízke a to, čo obdivujem- byť otvorený a prirodzený, tak ako nás príroda stvorila. Mojou víziou je, aby táto stránka nebola len o prirodzenosti v rôznych podobách dekorovania, ale aby vás inšpirovala k prejaveniu vlastnej prirodzenosti  a autenticity vo vašich životoch.

Vďaka osobnému rozvoju, novému spôsobu podnikania a úžasnému projektu Podnikání z pláže som sa vrátila aj k tomu, čo ma tešilo už v detstve- kreativite v písaní. S radosťou som písala úvahy a práce o prečítanej literatúre už na základnej škole. V poslednej dobe zisťujem, že nie každý sa dokáže vyjadriť cez papier a pero.

Niekto radšej hovorí, iný počúva a je to tak v poriadku. Každý z nás máme spôsob akým prijímame a púšťame informácie zo svojho vnútra. Začínam si vážiť tento dar, ktorý mám aj keď som sa ešte celkom nevymanila zo zajatia otravných myšlienok typu- nepíšem, aj tak to nikoho nezaujíma…budem za debila…:)

Písanie mi pomáha pri procese tvorby, najmä pri rozmýšľaní nad novými nápadmi a projektmi sa to u mňa hemží kopami papierov. Potrebujem si veci zapísať, môcť sa k ním vrátiť, kresliť, robiť si poznámky…byť v kreatívnom chaose tu a teraz. Verím, že vďaka tomuto blogu budete môcť nazrieť do môjho sveta a odniesť si pre vás to prínosné ,a potrebné.

Vitajte v AMICA BOTANICA

v priestore, kde je prirodzené byť prirodzeným.

v priestore, kde je príroda inšpiráciou a dobrým priateľom.

v priestore, kde je tvorenie a kreativita sebanaplnením.

v priestore, kde milovať seba a svoje telo je cestou k vlastnému ja.

Renata Zubčeková

Ako fashion terapeutka pomáham ženám ale aj mužom nájsť znovu svoju podstatu, pochopiť svoje talenty, chovanie, vzťah k sebe i ostatným. Prepájam vašu osobnosť so spôsobom vášho obliekania a prostredím, v ktorom žijete. Móda a interiér ako odraz vašej duše. Milujem tulipány a chvíle kedy môžem krášliť priestor okolo seba dekorovaním. Viac o mne sa dočítate tu>>

Komentáre